Visie GaandeweG

door | 21 januari 2019 | GaandeweG, Verhalen Gaandeweggers | 0 Reacties

De dood is het allerergste wat je kan overkomen.

 

Dit is de overtuiging waar de meeste mensen mee worden opgevoed.

De angst voor de dood wordt daar niet bepaald kleiner van.
De dood is het gevolg van leven, zou wat mij betreft een betere overtuiging zijn.

GaandeweG staat voor openheid, eerlijkheid en echtheid ten opzichte van de dood.

Mensen die te maken krijgen met de dood of de aankondiging daarvan, zijn nog steeds krachtige wezens. Soms worden ze namelijk benaderd alsof ze handelingsonbekwaam zijn, geen keuzes kunnen maken, niet meer kunnen nadenken, waarbij van alles moet worden overgepakt.

In mijn ogen is het de taak van de begeleiders om de eigenheid, de bron, de kracht, de basis of hoe dat ook heet voor iemand, van stervenden en diens naasten te vinden. Zodat deze kunnen ervaren dat dit er nog steeds is. Van daaruit kunnen zij voelen wat zij nodig hebben om afscheid te nemen. Om het proces te beleven. Als ze ‘aanwezig’ zijn bij alles wat er langskomt, zo veel mogelijk in het hier en nu, van dat moment, zullen ze de werkelijkheid ervaren. Geen fantasie, geen angst. Wel pijn, verdriet, onzekerheid, boosheid of machteloosheid. Die wordt niet weggenomen als je zaken van mensen overneemt.

Zo kijken wij naar de dood en dus naar het leven. Beleven, er zijn, met een open hart en heel veel liefde en licht.

In dat licht leidt GaandeweG deelnemers op tot begeleiders die mensen kunnen bijstaan in mooie, bijzondere processen. Uitvaartbegeleiders en Ritueelbegeleiders.

 

Uitvaartbegeleider

Een voorbereide dood, zoals hierboven beschreven, staat in schril contrast met een plotselinge, onverwachte dood. Vragen als ‘wat & waarom’ spelen dan een extra rol.

Een goede uitvaartbegeleider kan op alle situaties inspelen, afstemmen op wat nodig is bij deze mensen.

Zij begeleiden naasten bij het proces, bieden kaders en geven informatie. Ze nemen niet over, bepalen niets en vragen door ‘vertel eens’. Ze hebben tijd en aandacht, luisteren oprecht en zijn als mens bij de mensen. Zij hebben geen knop die ze om kunnen zetten om even zakelijk alles te regelen. Zakelijkheid is niet wat bij deze functie past in mijn ogen, duidelijkheid en helderheid wel degelijk. Ook over geld.

Ritueelbegeleider

Sommige naasten vinden het lastig om zelf een afscheid in te vullen. Wat ze vroeger overlieten aan de dominee of pastoor, is komen te vervallen toen de kerk aan de wilgen werd gehangen en moeten zij nu zelf doen. Ze willen het mooi, passend, waardevol, in de tijd. Uitvaartbegeleiders hebben vaak niet de mogelijkheid, de tijd en laat staan de vaardigheden er voor. Een ritueelbegeleider kan dan een goede aanvulling zijn. Deze begeleidt naasten bij het maken van een passend afscheid. Samen geven ze invulling aan het uur van afscheid in de aula, zaal of kerk. Soms hebben naasten ook een rol tijdens de dienst, een ritueelbegeleider stimuleert naasten hierin. Soms neemt de ritueelbegeleider de gehele dienst in handen, omdat de naasten daar om vragen. Een levensverhaal, een afscheidsritueel, iemand nog eenmaal in het licht zetten.

 

GaandeweG brengt mensen bij de kern, van zichzelf en van het leven.

GaandeweG is educatie rondom Loslaten & Afscheid.