Laatste Levensfasebegeleider

| 6 maanden, 10 lesdagen | 9.30 – 16.30 uur | Twello | € 3.750 | Inclusief lessen, persoonlijke coaching, cursusmateriaal, boeken, lunch & dranken en examen. | minimaal 8 – maximaal 12 personen per groep | 1 groep per startmoment | startmomenten: april 2019|

bekijk de beschikbare opleidingen Laatste Levensfasebegeleider

Als een leven goed afgerond is, ontstaat er ruimte om in liefde los te laten…

Professionals die cliënten en hun naasten begeleiden in de laatste levensfase, hen helpen om samen dit leven ‘rond’ te maken. Het doel is om rust en ruimte te creëren om in liefde los te kunnen laten. Zowel bij degene die gaat als degene die hier blijft. Rust en ruimte kan op verschillende manieren ontstaan.

Door praktisch alle zakelijke aspecten geordend en geregeld te hebben. Of door ‘losse eindjes’ weer te knopen; de stervende met zichzelf of met naasten. Door herinneringen te maken die nog nodig zijn. Door te begeleiden wanneer het werkelijke sterven aanstaande is. Kortom, wat maar nodig is om het laatste stuk zo bewust mogelijk aan te gaan en zo licht mogelijk te laten verlopen.

In deze opleiding

 • Krijg je in 6 maanden, in 10 lesdagen stap voor stap alle onderdelen gepresenteerd die bijdragen aan ‘in liefde loslaten’.
 • Krijg je kennis van praktische vragen  omtrent de laatste levensfase
 • Krijg je tools om zingevings- en vergevingsvraagstukken te kunnen begeleiden
 • Leer je signaleren en benoemen wat er nodig is op het gebied van herinneringen maken en het vormgeven aan verdriet
 • Herken je de fases die een stervende in de laatste dagen doormaakt en kan je naasten adequaat adviseren en begeleiden bij wat nodig is
 • Krijg je informatie over wat er met het lichaam en de ziel gebeurt rondom het overlijden
 • Ontwikkel je in oefengesprekken het vermogen te horen wat niet gezegd word
 • Ontwikkel je jouw eigen visie
 • Ontdek je jouw unieke toegevoegde waarde in dit vak
 • Ontwikkel je het vertrouwen dat je stervenden en hun naasten bij kunt staan in deze periode, als baken naast en nabij

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die cliënten en hun naasten willen begeleiden in hun laatste levensfase als zelfstandig beroep, of die reeds werkzaam zijn in dit werkveld. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan hospice medewerkers, artsen/verpleegkundigen in de terminale zorg of een andere specialisaties zoals uitvaart- & ritueelbegeleiders, pastoraal medewerkers, geestelijk verzorgers, levenseindecoaches, stervensbegeleiders etc.,  die een breder palet willen aanbieden in hun dienstverlening.

Docenten

Deze opleiding wordt met een reden gegeven door verschillende docenten. Iedere docent is namelijk een professional op haar specifieke vakgebied en kan zo die wijsheid aan jou doorgeven. Doordat het altijd docenten zijn met een schat aan praktijkervaring, wordt theorie aangevuld met concrete voorbeelden die de lessen beeldend en boeiend maken.

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldingsformulier. Hier kun je jouw gegevens invullen en jouw motivatie, foto en CV uploaden. Vervolgens nodigen wij je uit voor een motivatiegesprek. Jouw voorkeur voor moment en tijd, kun je tevens op het aanmeldformulier aangeven.

Het motivatiegesprek is bedoeld om kennis te maken. Na afloop laten wij jou weten of je wat ons betreft kunt deelnemen en kan jij aangeven of wij ook bij jou passen.

Indien we beiden enthousiast zijn, ontvang je van ons een opleidingsovereenkomst. Pas als wij deze ondertekend hebben ontvangen, gelden de annuleringsvoorwaarden.

Tegelijkertijd ontvang je een uitnodiging en de opdracht voor het eerste coachgesprek, dat vóór aanvang van de opleiding zal plaatsvinden. Deze opdracht ( soul search) waarin je helder krijgt wie je werkelijk bent en wat je te brengen hebt, werk je uit voorafgaand aan dit coachgesprek.  Het vormt de basis voor het coachingstraject.

 

Opdrachten

Vóór iedere les ontvang je een opdracht, ter voorbereiding op de lesinhoud. Dit kan informatie zijn om te lezen, of een opdracht die je mag maken. Gemiddeld is de tijdsinvestering per opdracht 4 uur.

Coaching

De onderstroom van de opleiding wordt gevormd door 3 persoonlijke coach momenten.

Het eerste gesprek vindt plaats vóór aanvang van de opleiding. In dit gesprek staat centraal wat jouw doorleefde levenslessen en talenten zijn. Het doel is om helder te krijgen wat jouw unieke toegevoegde waarde is in dit vak.

Het tweede gesprek vindt plaats na les 5. Dit gesprek gaat over jouw persoonlijke Levensschouw en Lichtoogst. Doordat je deze voor jezelf helder krijgt, voel je ook wat het effect hiervan kan zijn bij toekomstige cliënten en hun naasten.

Het laatste gesprek is ter voorbereiding op jouw eindpresentatie. Samen inventariseren we jouw ontwikkeling tot dusver, jouw unieke toegevoegde waarde, jouw dromen en plannen en concretiseren we hoe je jouw licht gaat laten zien, in dit vak, op jouw manier.

De coach momenten worden voorafgegaan door een opdracht, de zogenaamde ‘soul searches’. Van het gesprek mag je achteraf zelf een verslag maken. Samengebundeld heb je aan het eind van de opleiding een hoogstpersoonlijk portfolio.

Examinering & diplomering

Het praktische onderdeel van de opleiding wordt afgerond met een theoretisch examen, na lesdag 3.

Het eindexamen bestaat uit jouw presentatie over wie jij bent, waar jij het verschil maakt en hoe jij het vak Laatste Levensfasebegeleider in de wereld gaat zetten.  Geslaagden ontvangen een ‘Getuigschrift ‘. De feestelijke uitreiking hiervan is in de namiddag van de 10e lesdag, aansluitend op de eindpresentaties.

Kosten

De kosten bedragen € 3.750. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, aanvullende boeken, het totale coachingstraject, lunch & dranken, afrondingsbijeenkomst aansluitend aan de laatste lesdag. Omdat GaandeweG een CRKBO erkende onderwijs instelling is, zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW.

Praktisch

 • Bij voldoende deelnemers, start er een lesgroep in april 2018 en februari 2019.
 • Per groep is er maximaal plaats voor 12 personen. We starten wanneer we minimaal 8 deelnemers hebben.
 • Deelnemers dienen minimaal MBO werk- en denkniveau te hebben. Dit hoeft niet perse uitgedrukt te worden in diploma’s
 • Studiebelasting is zeer persoonlijk, maar kan gemiddeld op 4 uur per opdracht worden geschat
 • De lessen zullen worden gegeven in Twello, in het pand van GaandeweG. De persoonlijke coaching zal ook daar plaatsvinden.
 • De lesdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur

Lesinhoud:

 • Les 1: Kennismaking & meesterschap  Docenten: Geraldine van de Vegte
 • Les 2: Administratief afronden  Docent: Baukjen Anema
 • Les 3: Medische grenzen & voorbereiding uitvaart  Docent: Geraldine van de Vegte

THEORIE EXAMEN

 • Les 4: Levensschouw begeleiden – Vergeving  Docenten: Geraldine van de Vegte
 • Les 5: Levensschouw begeleiden – Lichtoogst  Docenten: Geraldine van de Vegte
 • Les 6: Verschillende tradities & eigen geloof over leven en dood  Docent: Carola Kruijswijk
 • Les 7: Rituelen, afscheid nemen en herinneringen maken  Docent: Carola Kruijswijk
 • Les 8: Stervensbegeleiding  Docent: Marie-Claire van der Bruggen
 • Les 9: Stervensbegeleiding  Docent: Marie-Claire van der Bruggen
 • Bijeenkomst 10: Presentatie missie & Uitrollen  Docenten: Geraldine van de Vegte

NAMIDDAG: FEESTELIJKE UITREIKING VAN HET GETUIGSCHRIFT

beschikbare opleidingen Laatste Levensfasebegeleider

 

Laatste Levensfasebegeleider

StartdatumData OverzichtAanmelden
April 2019 (dinsdaggroep)Opleidings Agenda
Aanmelden
Lees hier de Algemene Voorwaarden
Antwoorden? Ontwikkelingen? Inspiratie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!