Wat is een ritueelbegeleider

door | 10 december 2018 | Ritueel Begeleider, Verhalen Gaandeweggers | 5 reacties

Wat is een ritueelbegeleider

 

Soms vinden naasten het lastig om zelf een afscheid in te vullen, hebben niet het vermogen om woorden te geven aan hun herinneringen, voelen niet de wens om zelf achter het spreekgestoelte plaats te nemen en gasten te vertellen over de overledene.

 

Wat men vroeger overliet aan de dominee of pastoor, is veelal komen te vervallen omdat steeds minder mensen naar de kerk gaan tegenwoordig waardoor naasten het nu zelf meer moeten of juist willen doen.

Ze willen het mooi, passend, waardevol, in de tijd. Maar hoe?

Uitvaartbegeleiders hebben er lang niet altijd de mogelijkheid, de tijd of laat staan de vaardigheden voor. Een uitvaartbegeleider heeft ook een logistieke taak op de dag van uitvaart, is juist verantwoordelijk voor alles om de inhoud heen. Een dubbele pet op kunnen hebben tijdens de uitvaartceremonie is niet aan iedereen gegeven. Een ritueelbegeleider kan dan een fijne aanvulling zijn.

 

Deze begeleidt naasten bij het maken van een passend afscheid. Samen geven ze invulling aan het uur van afscheid in de aula, zaal of kerk. Wie was de overledene, hoe verhouden de naasten zich tot die persoon, waar heeft hij of zij licht en liefde gegeven en uitgestraald in diens leven.

 

Soms hebben naasten ook een rol tijdens de dienst, een ritueelbegeleider stimuleert naasten hierin. Soms neemt de ritueelbegeleider de gehele dienst in handen, maar alleen als de naasten daar om vragen; met een levensverhaal en/of een afscheidsritueel, om iemand nog eenmaal in het licht zetten.

 

Ook als naasten de overledene niet altijd als een even geliefd persoon hebben ervaren. ‘Niets dan goeds over de dode’ is geen optie. Elk mens heeft verschillende lagen, wegen, redenen om een levenspad te bewandelen. Verder zoeken is de weg, op zoek naar het ‘en toch’. Juist extra belangrijk voor naasten om een minder prettig verlopen relatie toch nog goed af te sluiten.  

Een ritueelbegeleider is iemand die woorden weet te vinden, die vorm kan geven aan herinneringen, die liefde kan vertalen, die licht weet over te brengen.