Visie

De visie van GaandeweG is gericht op groei, inspiratie en ontwikkeling van ieders menszijn. Wij gaan uit van het principe dat deelnemers al het nodige hebben geleerd en ervaren in hun leven, zoals empatisch vermogen, kunnen afstemmen, leiding kunnen nemen wanneer dat nodig is etc.

Wij vullen dit met aan met onze specifieke vakkennis. Opdat een afgestudeerd deelnemer met een gedegen basis zelf het gereedschap kan zijn bij de uitoefening van haar of zijn vak.

Wij geloven erin dat we op deze wereld zijn om enerzijds ervaringen op te doen en om anderzijds de lessen uit deze ervaringen te delen op een manier waar je blij van wordt. Wij zijn van mening dat een vak het best overgebracht kan worden door iemand uit de praktijk. Daarom zijn onze (gast)docenten altijd mensen die zelf in of rondom het desbetreffende vak werkzaam zijn.

Missie

Wij verbinden mensen aan ons die hun sporen al hebben verdiend en die daarnaast de sleutels hebben gevonden hoe je een verschil kunt maken in de wereld. Die dus niet alleen kennis, maar vooral wijsheid te delen hebben, die ook de onderliggende laag kunnen onderwijzen.

Onze missie is om ervoor te zorgen dat de opleidingen bijdragen aan het leven van de deelnemers en tevens een dynamisch speelveld opleveren en een frisse wind in de branche.  Onze opleidingen zijn bewust kortdurend en to the point, zodat het geleerde vlot in de praktijk gebracht kan worden. Omdat een beroepsopleiding vaak een carrièreswitch inhoudt, is een langdurige opleiding ons inziens niet realistisch. Door de compactheid van de opleidingen kunnen ook de opleidingskosten schappelijk gehouden worden.

handtekening

Antwoorden? Ontwikkelingen? Inspiratie?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!