Visie & Missie

Visie

De visie van GaandeweG is gericht op groei, inspiratie en ontwikkeling van ieders menszijn. Wij gaan uit van het principe dat deelnemers al het nodige hebben geleerd en ervaren in hun leven, zoals empathisch vermogen, kunnen afstemmen, leiding kunnen nemen wanneer dat nodig is etc. Met andere woorden zij zijn al iemand. Wij vullen dit met aan met onze specifieke vakkennis. Opdat een afgestudeerd deelnemer met een gedegen basis zelf het gereedschap kan zijn bij de uitoefening van haar of zijn vak.

Wij kiezen bewust voor het woord begeleiden in plaats van verzorgen. Uitvaartprofessionals zijn wat ons betreft procesbegeleiders. Zij helpen niet, zij ontzorgen niet. Naasten zijn in rouw, ervaren emoties maar zijn daardoor niet ‘debiel geworden’. Zij kunnen nog steeds voelen wat goed voor hen is.

Een echte begeleider stelt op het juiste moment de goede vragen zodat de naaste kan ervaren wat hij/zij nodig heeft. Zodat de naaste vanuit zijn/haar eigen gevoel kan handelen én op eigen benen kan blijven staan. De emoties die door het sterven aangeraakt worden, mogen ‘beleeft’ worden gedurende de afscheidsdagen, zodat de periode na de uitvaart met iets meer lichtheid aangevat worden.

Wij zijn van mening dat een vak het best overgebracht kan worden door iemand uit de praktijk. Daarom zijn onze (gast)docenten altijd mensen die zelf in of rondom het desbetreffende vak werkzaam zijn. Wij verbinden mensen aan ons die hun sporen al hebben verdiend en die daarnaast de sleutels hebben gevonden hoe je een verschil kunt maken in de wereld. Die dus niet alleen kennis, maar vooral wijsheid te delen hebben, die ook de onderliggende laag kunnen onderwijzen.

Missie

Met GaandeweG willen we een bijdrage leveren aan het leven van onze deelnemers. Zodat bij hen alle aanwezige talenten tot wasdom mogen komen. Wij geloven erin dat we op deze wereld zijn om enerzijds ervaringen op te doen en om anderzijds de lessen uit deze ervaringen te delen op een manier waar je blij van wordt.

Onze opleidingen zijn bewust kortdurend en to the point, zodat het geleerde vlot in de praktijk gebracht kan worden. Omdat een beroepsopleiding vaak een carrièreswitch inhoudt, is een langdurige opleiding ons inziens niet handig. Door de compactheid van de opleidingen kunnen ook de opleidingskosten schappelijk gehouden worden.

Verder is onze missie dat er een frisse wind door de uitvaartwereld gaat waaien. Naar onze mening zijn er nog te veel oude patronen en systemen binnen deze branche die niet meer van deze tijd zijn. De meeste uitvaartondernemingen zien een uitvaart vooral als een verdienmodel. Het zijn veelal bedrijven met een flinke overhead en hard werkende uitvaartverzorgers. Het gehanteerde systeem is geheel bepalend voor de werkwijze en voor de mogelijkheden voor naasten. Omdat veel ondernemingen alles op de 1e dag geregeld willen hebben, wekt dat bij naasten de indruk dat alles snel moet. In Nederland is 60-70% van de ondernemingen gebouwd op bovenstaand concept.

Wij leveren een flinke bijdrage aan verandering in de uitvaartwereld; naasten aan het stuur, tijd & aandacht, liefde, duurzaamheid, transparant etc. etc.
Met andere woorden: Een frisse wind.