a

Lisanne Wijnbergen

“Het is als het ware een puzzel die je samen legt”

Na ruim 10 jaar in de ouderenzorg gewerkt te hebben als activiteitenbegeleider was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Er was steeds minder budget beschikbaar was voor het welzijn van cliënten. De zorgtaken werden steeds meer gezien als activiteiten en dit paste niet meer bij mij.

Ik werd geïnteresseerd in het vak van uitvaartbegeleider toen ik vanuit mijn huidige werk in de zorg met verschillende uitvaartondernemingen in aanraking kwam. Het leek mij een bijzondere wereld en dat gaf reden voor mij om eens op onderzoek uit te gaan.

Ik wilde graag blijven werken met mensen. Organiseren vond ik leuk en is één van mijn kwaliteiten. Daar kwam bij dat ik graag van betekenis wilde zijn voor een ander, maar er moest ook ruimte zijn om de ander te kunnen stimuleren en om buiten de kaders te kunnen denken. Afwisseling en uitdagingen passen ook bij mij.

Ik ben eerst naar de orientatiedag van GaandeweG gegaan. Om eens te kijken of dit vak bij mij zou passen.
Na deze dag heb ik mij aangemeld voor de opleiding tot Uitvaartbegeleider.

“Organiseren vond ik leuk en is één van mijn kwaliteiten. ”

Deze opleiding heb ik naast mijn baan gevolgd. Nog voor mijn examen kreeg ik al een baan aangeboden bij Yarden, waar ik nog steeds met heel veel plezier voor werk.

Ik vond de theorielessen erg leuk en leerzaam. Thuis was ik druk met de huiswerkopdrachten. De praktijklessen zijn me ook bijgebleven; wat was het bijzonder en leuk om samen met alle facetten van ons vak bezig te zijn. En wat hebben we soms ook hard moeten lachen. Een enkele keer heb ik het hier met families die ik mag begeleiden zelfs nog over.
Met mijn diploma vers op zak mocht ik mijn eerste meters als uitvaartverzorger gaan maken. Dit werd een goede start, met name door de goede basis die ik bij GaandeweG heb opgedaan!

Wat ik zo mooi vind aan mijn vak, is dat iedere dag anders is. Je ontmoet veel mensen, komt in aanraking met allerlei achtergronden, geloofsovertuigingen en gewoontes. Ik vind het zo mooi om in het begin het vertrouwen te mogen ontvangen en om daarna samen een mooi passend en persoonlijk afscheid vorm te geven. Het is als het ware een puzzel die je samen legt. Wanneer de familie vol tevredenheid naar huis gaat na de uitvaart is voor mij de puzzel klaar. Ik ben altijd op zoek naar een mooie wisselwerking tussen mij en de familie.